Video prezentace uzpůsobení vertikální výšky a angulace CAD CAM báze 
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/nove_upravitelne_cad_cam_baze_ipd.jpg

Komentář k videu:
Na videu představujeme nový systém digitálního řešení upravitelných CAD CAM bází společnosti IPD ze Španělska. Nově je vertikální výška komínu CAD CAM báze 8 mm s možností zkrácení na 6.5 a 5 a 3.5 mm pomocí vodícího prstence. 
Ke zlepšení dosedu protetické práce mají CAD CAM báze s označením v popisu 3D nový typ indexovaného spojení, které je nazvané jako tri-lobulární díky třem výstupům v krčkové části. Drážky pro zatečení lepidla jsou vedené ve spirále. Povrch CAD CAM báze umožní vyšší retenci lepidla a kruhový dosed báze zprostředkuje lepší opěrnou podporu dosedu pro protetické korunky a pro protetické můstky. Několika stupňové konické stoupání koronární části báze se snadněji přizpůsobí různým platformám implantátů. 
Při zakrácení CAD CAM báze z původní 8 mm vertikální výšky pomocí vodícího nástroje připojeného pevně šroubem ke komínu báze přiřadíme softwarovou knihovnu k výsledné vertikální výšce korunkové části tak, abychom vytvořili optimální interokluzální prostor (báze zkracujeme z 8 na 6.5 – 5 a 3.5 mm). Dále volíme knihovnu podle řešení přímého či angulovaného transokluzálního fixačního kanálu, která je připravená pro každou jednotlivou vertikální výšku. 
Pro vytvoření angulovaného vstupu pro fixační tzv. TPA šroubovák, je připravený jiný vodící nástroj, s jehož pomocí a spolu s diskem otvor pro vstup vyřízneme přesně na žádaném místě. Díky přesné výrobě protetických komponentů a kvalitnímu skenování přesných skenovacích tělísek dosahujeme maximální přesnost při výrobě protetické práce. Softwarové knihovny jsou dlouhodobě testované a zlepšované tak, aby co nejlépe vyhovovaly nastavení každé jednotlivé frézy a logice frézovací strategie. K dispozici máte několik přednastavených Offset tiskových sad, ze které volíte tu, která nejlépe odpovídá Vaší tiskové sestavě. Tu nejvhodnější poznáme tak, že vytiskneme zkušení kostičku s otvory pro digitální analogy a vybereme tu tiskovou sestavu, kde nejlépe analog zapadne. 
Zaříznutí CAD CAM báze doporučují v IPD provést pomocí řezacího karborundového disku- jemný stačí. Důležité je, říznout lehce výše, asi o 1 mm, než je vodící nástroj. Pak vodící nástroj sejmout z Ti-báze a jemně zagumovat řez gumou. Poté umístěním vodícího nástroje zkontrolujeme výslednou výšku. Pokud postupujeme s vodícím nástrojem IPD takto, jak je zde popsané, vydrží, tak říkajíc navěky. 

Návod na zakrácení CAD CAM Ti-báze a vytvoření angulované fixační štoly pomocí vodícího nástroje IPD

Zakrácení CAD CAM Ti-báze provedeme pomocí řezacího karborundového disku- stačí jemný. Důležité je, říznout lehce výše asi o 1 mm než je plocha vodícího nástroje. Pak vodící nástroj sejmeme z Ti-báze a jemně zagumujeme řez gumou. Poté umístíme vodící nástroj zpět na Ti-bázi a zkontrolujeme výslednou vertikální výšku. Pokud takto pracujeme s vodícím nástrojem IPD, jak je zde popsané, vydrží nástroj tak říkajíc navěky. 

 

 

Nový design CAD CAM titanové báze kotvené na zubní implantáty

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/nove_cad_cam_titanove_baze.jpg

Společnost IPD významně zlepšila fyzickou geometrii korunkové i můstkové CAD CAM báze, které velmi úspěšně nabízí spolu s propracovanými a pravidelně aktualizovanými softwarovými knihovnami s jejichž pomocí může dosahovat vysoké přesnosti výroby protetické práce v laboratorních podmínkách i začátečník. Vektorové obrazy v softwarové knihovně CAD CAM báze totiž mají přednastavené hodnoty frézovaní již v sobě, a tak uživatel nemusí vše detailně nastavovat ve svém implantologickém modulu.
Nový asymetrický trilobulární tvar v korunkové části CAD CAM báze dovoluje nasadit protetickou práci v jediné správné pozici. Geometrický design nové CAD CAD báze je jednodušší frézovat, proto jej tak inženýři v IPD navrhli. Zlepšené jsou u CAD CAM báze šroubovitě vinuté drážky, oproti původně kruhovitě vinutým drážkám, které zajišťují lepší spojení báze s cementem. 

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_titanove_baze_vertikalni_vyska.jpg


Nový typ CAD CAM báze má v referenčním kódu, v katalogu či na e-shopupřívlastek 3D. Tato na obrázku zcela vlevo vyobrazená korunková CAD CAM báze má továrně prefabrikovanou vertikální výšku korunkové části báze 8 mm. Tuto výšku korunkové CAD CAM báze lze okluzálně zkrátit pomocí IPD vodícího nástroje na vertikální výšku 6.5 - 5 a nebo 3.5 mm, viz obrázek níže. Po přesném nařezání CAD CAM báze přiřadíme ke každé jednotlivé dosažené výšce konkrétní přednastavenou softwarovou knihovnu (včetně té původní 8 mm dlouhé, další knihovny jsou pak po nařezání 6.5 - 5 a 3.5 mm).
Vodící nástroj IPD je fixovaný ke korunkové části CAD CAM báze transverzálním šroubem a tento nástroj můžete používat opakovaně po dlouhou dobu na zkracování bází na požadované výšky.

 

 

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/angulovane_cad_cam_titanove_baze.jpgU nového typu 3D můstkové CAD CAM báze vyobrazené zcela vpravo je prefabrikovaná výška 3.5 mm. V korunkové části můstkové báze můžeme pomocí vodícího nástroje IPD připravit proříznutím vstup pro šroubovák, tzv. TPA šroubovák. Tento TPA šroubovák nabízíme ve dvou délkách, 25 (12 - 14 mm pracovní část) a 32 (ca 19 - 20 mm je pracovní část dle výšky adaptéru do ráčny). S pomocí tohoto šroubováku s elipsovitou pracovní hlavou s pentalobulárními plošky můžeme zašroubovat CAD CAM báze na zubní implantáty s pomocí tzv. fixačních TPA šroubů v úhlu od 0° - 30°. Tyto fixační šrouby, stejně tak pracovní část TPA šroubováku je významně zpevněná nejmodernějším povrchem zvaným DLC (Diamond Like Coating) s jeho výslednou černou barvou (oproti původní zlaté barvě, která byla výsledkem zpevnění titanu procesem nitridace (TiN). 
Po vytvoření vstupu pro TPA šroubovák proříznutím dle vodícího nástroje u můstkové CAD CAM báze přiřadíme přednastavenou softwarovou knihovnu, přiřadíme správný druh CAD CAM báze dle implantačního systému se správnou slizniční výškou a zvolíme stupeň angulace transokluzálního fixačního kanálu z možných nabízených knihoven - 10° - 15° - 20° - 25° - 30°

Skenovací tělíska používáme s novým typem CAD CAM báze s přívlastkem 3D, viz shora posané, společně s novými přesnými skenovacími tělísky skládající se z titanové báze, na níž je připevněná PEEK nástavba a z fixačního šroubu k pevnému pasivními připojení na zubní implantáty. Tento nový typ skenovacích tělísek je vyrobený s mimořádnou přesností a zajistí pasivní spojení po zašroubování fixačními šrouby na zubní implantáty, analogy či digitální analogy.

 

Skenování CAD CAM báze na zubní implantáty - Ekonomicky výhodné řešení

1. Standardizované spojení CAD CAM titanové báze se zubními implantáty

CAD CAM titanové báze zvané Interface(y) se používají jako sekundární díly - abutmenty, které kotvíme na zubní implantáty protetickými fixačními šrouby. Interface(y) mají pevné standardizované supragingivální spojení se zubními implantáty, společnost IPD 2004 pokrývá všemi třemi druhy tohoto spojení celou škálu kompatibilních protetických komponentů:

 • Korunkové CAD CAM báze / Interface s antirotačními prvky k ukotvení zhotovených jednotlivých laboratorních korunek na zubní implantáty. Korunková část CAD CAM bází má paralelní stěny zvyšující retenci cementového lepidla a velmi nízký profil, díky kterému dosahujeme excelentního estetického výsledku protetické práce dokonce i v případech nízké gingivální - slizniční výšky. 
 • Můstkové CAD CAM báze / Interface bez antirotačních prvků ke kotvení zhotovených laboratorních můstků na zubní implantáty. Můstkové CAD CAM báze narozdíl od korunkových bází jsou kónické a dají se tak lépe vlepovat do připravených zirkonových či metalokonstrukcí. 
 • Můstkové CAD CAM báze / Interface  ke kotvení šroubované protetické práce na Multiunit abutmenty s angulací 0°, 17° nebo 30°, kotvených na zubní implantáty. Tyto CAD CAM báze jsou kónické 

Povrch CAD CAM bází je zpevněn významnou vrstvou nitridem titanu (TiN). Tento povrch zajišťuje vysokou tvrdost (2300 - 2500 HV), houževnatost proti opotřebení, chemickou inertnost a atraktivní zlatou barvu, která zabraňuje diskoloraci.
Všechny tři výše uvedené typy CAD CAM bází mají továrně vytvořené mikro retence, které slouží k zatečení lepidla s pomocí kterého je laboratorní korunka mechanickou retencí připojena ke CAD CAM bázi / Interface(u). 
Dále tyto tři typy CAD CAM bází mají vlastní spalitelné - zatmelitelné abutmenty (kapny) a skenovací tělíska a samostatnou softwérovou knihovnu pro CAD/CAM zpracování protetické práce. Navíc také mají vnitřní závit na vrcholu korunkové části CAD CAM báze transokluzálního vstupu pro fixační šroub, který umožňuje použití modrého - dutého šroubu jako další mechanické definitivní či temporální retence k provedení okluzální zkoušky bez nutnosti lepení protetické práce ke CAD CAM bázi. 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_titanove_baze_interface.png

2. SKENOVACÍ TĚLÍSKA K PŘENESENÍ POLOHY ZUBNÍHO IMPLANTÁTU DO CAD/CAM SOFTWÉRU

Design skenovacích tělísek společnosti IPD je výsledkem rozsáhlého výzkumu optimálních skenovacích metod. Vysoce precizní tovární zpracování umožňuje přesné zobrazení pozice zubních implantátů v CAD CAM programu. K přesnému zafixování viditelné polohy plošky skenovacího tělíska můžete použít spojení s modrým - dutým šroubem, který je součástí balení skenovacího tělíska. Naopak součástí balení není křížový šroubovák, který slouží k utažení modrého - dutého šroubu
Používání pouze tří typů skenovacích tělísek se třemi typy CAD CAM bází (korunkové, můstkové, multiunit) bez ohledu na typ spojení, jakým jsou zubní implantáty s abutmenty spojené, což významně redukuje nutné množství různých skenovacích tělísek na pouhé tři typy. Další ekonomickou úsporou je materiálová konstrukce skenovacích tělísek, která je viditelná pro všechny typy skennerů bez nutnosti použití skenovacích sprejů.  
Společnost IPD nabízí tyto tři typy skenovacích tělísek:


   Korunkové skenovací tělíska                         Můstkové skenovací tělíska                  Skenovací tělíska na
                                                                                                                                                 Multiunit abutmenty

               http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skenovaci_teliska_korunkova.jpg               http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skenovaci_teliska.jpg               http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skenovaci_teliska_multiunit_abutmenty.jpg

 

3. CAD CAM titanové báze / Interface(y) ve spojení s modrým - dutým šroubem

Zlepšující vynález s názvem Modrý - dutý šroub Vám může značně usnadnit fixování protetické práce ke CAD CAM titanové bázi / Interface(u) ve fázi jejího odeslání spolu s otisky stomatologovi - protetikovi k vyzkoušení protetické práce pacientovi v ústech na výšku skusu a postavení zubů. Zatímco dříve bylo nutné protetické práce k Interface(u) jemně přilepit, nyní máte možnost beze změny klinického postupu protetické práce pouze přišroubovat pomocí Modrého - dutého šroubu bez nutnosti přilepení. Poté, co se Vám vyzkoušené protetické práce vrátí zpět do laboratoře k dohotovení (fazetování, glazování, vypálení v peci) práce pouze od titanové CAD CAM báze křížovým šroubovákem odšroubujete.
Modrý - dutý šroub vzhledem ke své pevné titanové konstrukci (anodizovaný titan tř. 5) a následné nitridaci - zpevnění titanu procesem nitridace (TiN), jehož výsledkem je modrá barva tohoto protetického komponentu - vydrží opakované utažení a povolení protetické práce na modelu nebo skenovacích tělísek připevněných ke CAD CAM bázi připravených ke skenování. S pomocí modrého dutého šroubu připevníme ke CAD CAM bázím také například zatmelitelné kapny při výrobě odlévaných metalokonstrukcí. 
Modrý - dutý šroub je plně biokompatibilní. Můžeme jej proto také použít jako permanentní retenci ke zvýšení stability a spolehlivosti a odolnosti šroubované protetické konstrukce. 

Jednotlivé fáze použití modrého - dutého šroubu v řezu použitého při kotvení šroubované korunky na zubní implantáty:

      http://www.proteticke-komponenty.cz/images/ipd-kaci08.jpg           http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_baze_interface_sroub.jpg


 Konstrukce laboratorního protetického šroubováku k modrému - dutému šroubu

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/proteticky_sroubovak_modry_duty_sroub.jpg

 

attachment systém modrého - dutého šroubu je kompletní spolu s laboratorním - protetickým šroubovákem, který je konstruován k utažení a povolení modrého - dutého šroubu tak, že drží modrý - dutý šroub na pracovní hlavě a usnadňuje manipulaci s modrým - dutým šroubem.
Pracovní hlava šroubováku je zpevněná nitridací (TiN), což podporuje pevné a přesně spojení hlavy šroubováku s modrým - dutým šroubem a zároveň zabraňuje opotřebení nástroje. Mandrel šroubováku má standardizované ISO spojení RA, které můžete bez potíží připojit k různému typu ručních držadel umožňující RA spojení. 

Například jako ruční držátko křížového šroubováku můžete použít níže zobrazený adaptér (oříšek) do ráčny, který umožňuje oboustranné použití - utažení a povolení.  
                  http://www.proteticke-komponenty.cz/images/c1030.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/llave-interfase-corta.jpg

Dodání objednaných protetických komponentů probíhá prostřednictvím přepravní služby společnosti UPS bez meziskladů přímo od výrobce do zubní laboratoře či zubní ordinace. Takto je cena maximálně výhodná bez navýšení pořizovací ceny o náklady na skladování a další přepravu k zákazníkovi. 
Prakticky vždy je pro Vás zboží připraveno ze 100%, až na výjimky, které nastanou díky velkým objednávkám obchodních partnerů z jiných zemí. 
Čas dodání je 24 - 36 hod. v případě leteckého servisu v ceně 413 Kč + DPH 21% nebo 3 - 4 dní prostřednictvím pozemního servisu s dodáním kdekoli v České či Slovenské republice v ceně 248 Kč + DPH 21%. 

 

 

 Poznámky k strategii frézování - protetické práce Vám nesedí na dosed Interface(u)- CAD/CAM titanové bázi

 

bez ohledu, zda Vám CAM generuje software DentalWings či ExoCad nebo 3Shape, je knihovna, kterou si k Interface(ům)- CAD/CAM bázím můžete zdarma stáhnout, vždy přesně daná- definovaná. V případě, že se Vám nepřesně vyfrézuje dosed na korunkovou část Interface(u)- kavitu, je potřeba pustit CAM znova a frézovat kavitu ještě jednou (případně celou protetickou práci, pokud neumíte pustit CAM pouze na frézování kavity).
Nepřesné frézování protetické práce se děje často díky opotřebení rádiusové frézy (např. 1.0mm), která se opotřebovává nerovnoměrně a tehdy pod mikroskopem můžeme vidět, že není kavita cylindricky vyfrézovaná. Je potřeba vyměnit frézovací strategii a opotřebovanou frézu za novou. 

 

 

 

 

katalog

IPD2004 KATALOG 2023

Protetické komponenty a příslušenství na zubní implantáty

 

 

 

NOVINKY A KATALOG PRO ROK 2023

novinky

NOVINKA !

NOVINKY ZA DUBEN 2022 !

 

 

NA NOVINKY

Ti-baze CAD CAM a další protetické komponenty IPD2004 na zubní implantáty
Obrázek skenovací tělíska CAD systémy
Obrázek protetické práce CAD systémyCAD upravitelná Ti-baze na zubní implantáty

Buďme společně Inovativní

Univerzální systém flexibilně upravitelné CAD CAM Ti-baze

Ti-Base s možností individuálního přizpůsobeníInovativní design CAD CAM Ti-baze Vám přináší funkční řešení

  • Asymetrický tri-lobulární design spojení: Zaručuje optimální indexaci v korunkové části Ti-baze, protetická práce nerotuje.
  • Snadněji frézovatelná geometrie Ti-baze: Zjednodušuje frézovací proces pro efektivnější pracovní postup.
  • Spirálové drážky cylindru Ti-baze: Zlepšují stabilitu a retenci protetické náhrady.
  • Větší plocha dosedu protetické práce: Zvětšená plocha slizničního profilu Ti-baze pro lepší oporu protetické náhrady, což zabraňuje nedostatečné tloušťce v krčkové části protetické práce.
  • Ti-baze pro tři různé platformy NP, RP, WP: Úzká, regular a široká. Slizniční profil Ti-baze uzpůsobený dle typu platformy implantátu k protetické náhradě.
  • Okluzálně upravitelná vertikální výška Ti-baze: Korunkové Ti-baze mají vertikální výšku 8 mmmůstkové Ti-baze mají vertikální výšku 6,5 mm.
  • Přizpůsobitelný angulovaný vstup fixační štoly: Vstup pro šroubovák lze u korunkové i můstkové Ti-baze upravit od 0° - 28°, viz tabulka možností angulace štoly.
  • Softwarové knihovny CAD/CAM: Pro zjednodušení procesu designu protetické práce IPD poskytuje SW knihovny pro všechny možné varianty.
  • Různé gingivální výšky (cuff) CAD Ti-baze: Nabízené Ti-baze mají zpravidla dle toho kterého implantačního systému cuff 0.5 - 1.5 - 2.5 i 3.5 mm.
  • Vodící nástroje pro zakrácení Ti-baze: Usnadňují přesné okluzální zkrácení Ti-baze a vytvoření úhlovaného vstupu pro systémový šroubovák.

  Protetické práce s pomocí CAD CAM Ti-baze


  Ti-baze kompatibilní s Cerec® na zubní implantáty

  CAD CAM Ti-baze kompatibilní s Cerec®

  Představujeme Vám Ti-baze kompatibilní se systémy InLab® a Sirona® Cerec®


   • Plně kompatibilní s digitálním workflow Sirona® a jeho softwarovými knihovnami CAD.
   • Pro systém Cerec® Ti-Baze přinášíme nové technické inovace.
   • Povrchová úprava Ti-baze procesem nitridace titanu (TiN) poskytuje vynikající estetický vzhled s přidanou výhodou antibakteriálních vlastností povrchu.
   • Šroubovité drážky na cylindru Ti-Baze přináší lepší úroveň mechanické retenční síly lepení.
   • Ti-baze s různě vysokými slizničními profily (cuff).
   • Široká škála implantačních systémů.*


   Z důvodu toho, že InLab® CAD software Sirona® je uzavřeným prostředím, bez možnosti instalace a následného designování pomocí importovaných CAD knihoven třetích stran je jednoduše možné v prostředí InLab® vytvořit a nechat vyfrézovat protetické práce, které následně přesně dosadíte na Ti-baze společnosti IPD2004, jsou plně kompatibilní s Cerec® Ti-baze. Poskytnutí SW knihoven společností IPD není tak nutné. Ti-baze jsou plně kompatibilní s originálními skenovacími tělísky a knihovnami, takže postačí jen vybrat z tabulky vhodné Ti-baze, toho kterého implantačního systému. Brzy budou tyto Ti-baze plně naskladněné a věříme, že portfolio produktů se dále rozšíří.

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE ZUBNÍMI IMPLANTÁTY. e-SHOP www.exklusiv-dent.cz