zuby

SOFTWAROVÉ KNIHOVNY http://www.proteticke-komponenty.cz/images/blank.gifIPD2004http://www.proteticke-komponenty.cz/images/miniatura_skenovaci_teliska_spolecnosti_ipd_2004_exklusiv_dent.jpg

OTEVŘENÉ KNIHOVNY DOSEDŮ IMPLANTAČNÍCH SYSTÉMŮ

Pro integrálně šroubované práce na zubní implantáty a nebo šroubované protetické práce na Multi-unit abutmenty nabízí společnost IPD2004 z Barcelony softwarové knihovny otevřených dosedů platforem zubních implantačních systémů a to pro následující CAD software:

 

3Shape Dental System® - přímé dosedy zubních implantátů ke stažení na službě Dropbox.com ve webovém odkazu Vám nově rádi pošleme emailem v případě vyžádání, abychom splnili nové požadavky nařízení EU týkající se MDR- medical device regulations podmínka dohledatelnosti- traceability  (strukturu knihoven Vám na požádání rádi vysvětlíme). Dosedy Multi-unit abutmentů Vám rovněž rádi zašleme. Prosím napište nám obchodexklusiv-dent.cz žádost o aktuální softwarové knihovny (Uveďte prosím jméno, příjmení, telefon, systém- 3Shape, ExoCad, DentalWings a obchodní značku implantačního systému).

exocad Dental CAD Software - přímé dosedy zubních implantátů ke stažení na službě Dropbox.com ve webovém odkazu Vám nově rádi pošleme emailem v případě vyžádání, abychom splnili nové požadavky nařízení EU týkající se MDR- medical device regulations podmínka dohledatelnosti- traceability  (strukturu knihoven Vám na požádání rádi vysvětlíme). Dosedy Multi-unit abutmentů Vám rovněž rádi zašleme. Prosím napište nám obchodexklusiv-dent.cz žádost o aktuální softwarové knihovny (Uveďte prosím jméno, příjmení, telefon, systém- 3Shape, ExoCad, DentalWings a obchodní značku implantačního systému).

Dental Wings - přímé dosedy zubních implantátů ke stažení na službě Dropbox.com ve webovém odkazu Vám nově rádi pošleme emailem v případě vyžádání, abychom splnili nové požadavky nařízení EU týkající se MDR- medical device regulations podmínka dohledatelnosti- traceability  (strukturu knihoven Vám na požádání rádi vysvětlíme). Dosedy Multi-unit abutmentů Vám rovněž rádi zašleme. Prosím napište nám obchodexklusiv-dent.cz žádost o aktuální softwarové knihovny (Uveďte prosím jméno, příjmení, telefon, systém- 3Shape, ExoCad, DentalWings a obchodní značku implantačního systému).

Renishaw® apply innovation™- skenování pomocí mechanického skeneru - softwarové knihovny ke stažení v odkazu Vám nově rádi pošleme emailem v případě vyžádání, abychom splnili nové požadavky nařízení EU týkající se MDR- medical device regulations podmínka dohledatelnosti- traceability  (strukturu knihoven Vám na požádání rádi vysvětlíme). Dosedy Multi-unit abutmentů Vám rovněž rádi zašleme. Prosím napište nám obchodexklusiv-dent.cz žádost o aktuální softwarové knihovny (Uveďte prosím jméno, příjmení, telefon, systém- 3Shape, ExoCad, DentalWings a obchodní značku implantačního systému).

Softwarové knihovny lze také využít pro software PIC dental- použití fotogrametrie a blenderfordental.

 

Společnost IPD2004 rozšířila své softwarové knihovny a poskytuje větší škálu možností v souvislosti na tom, s jakým CAD systémem pracujeme a typem protetické práce, která má být na zubní implantáty hotová. S předchozími typy CAD CAM bází, těch v katalozích IPD od ročníku 2017 a dále bez označení 3D v referenčním kódu báze, jsme pracovali při skenování na úrovni CAD CAM báze a nebylo možné skenovat na úrovni zubních implantátů. Tento systém skenování je popsaný na této stránce v dalším odstavci. 
S novým typem CAD CAM bází a digitalizovanými chrom kobaltovými bázemi posouváme možnosti digitalizace výroby protetické práce a hlavně přesnost protetické výroby. Nově pracujeme přímo na zubních implantátech prostřednictvím CAD CAM báze, chrom kobaltové báze a s použitím digitálních analogů na 3D tištěných modelech. Dále je také možné skenovat na úrovni Multi-unit abutmentů a digitalizovat hybridní a totální náhrady s použitím abutmentů (PSD kompatibilních se systémem Locator® attachment). 

Nabízíme také digitalizované řešení angulací v místech, kde je nutné provést korekci vstupní štoly transokluzálního fixačního kanálu. Všechny softwarové knihovny mají své odpovídající skenovací tělíska- abutmenty s pomocí kterých můžeme skenovat intra-orálně s ordinačními skenery i extra-orálně s laboratorními skenery. Momentálně nabízíme softwarové knihovny pro tyto CAD systémy: Exocad a 3shape, pro Dental Wings zatím nabízíme knihovny k předchozí verzi CAD CAM bází bez označení 3D. 

Softwarové knihovny pro výše zmíněný softwar společností 3Shape Dental System® a exocad Dental CAD software spolu s SW knihovnou pro tisk kalibrační 3D tištěné kostičky, na které zvolíte nejlepší dosed digitálního analogu (k testování použijeme ANALOG ref. č. FAAN00-3D, neboť se vnější rozměry analogů liší, použili v IPD k otestování právě tento), který se liší od té které 3D tiskárny. Pak víte, které nastavení 3D tiskárny je pro Vás nejlepší a to nastavení pak používáte v budoucnosti. 


 

CAD-CAM KNIHOVNY DOSTUPNÉ KE VŠEM HLAVNÍM SYSTÉMŮM

Volně ke stažení nabízíme softvérové knihovny k přidání do Vašich implantologických modulů níže uvedených značek (3Shape, dental wings, exocad) s možností skenování úrovně CAD/CAM bází a získání tak pozice zubních implantátů s možností použití přímé či angulované CAD/CAM báze s angulací transokluzálního fixačního kanálu v úhlu od 0° do 30° stupňů. Vámi vybranou softvérovou knihovnu získáte po kliknutí na obrázek příslušného CAD/CAM systému a dále můžete volit skenovací tělíska určená ke skenování se všemi na trhu dostupnými skenery.
Skenovací tělíska společnost IPD redukuje a nabízí v 5-ti typech provedení tak, jak jsou zobrazená na níže přiloženém obrázku zcela vpravo. Vybrat si po rozkliknutí obrázku můžete následující druhy:

  • korunková skenovací tělíska ke skenování přímých CAD/CAM bází s indexací (antirotací) ke zhotovení jednotlivých protetických sólo korunek (ref. kód IPD/SCAN00)
  • můstková skenovací tělíska ke skenování CAD/CAM bází bez indexace (bez antirotačních prvků) ke zhotovení protetických můstků (ref. kód IPD/SCAN01)
  • multi-unit skenovací tělíska ke skenování CAD/CAM bází na úrovni Multi-unit abutmentů, které dále šroubujeme na zubní implantáty a zhotovujeme tak protetické můstky, které šroubujeme protetickými šrouby na tyto Multi-unit abutmenty (ref. kód IPD/SCAN02)
  • korunková skenovací tělíska ke skenování angulovaných CAD/CAM bází s prefabrikovaným vstupem v korunkové části báze pro protetický šroubovák (TPA) a s antirotačními prvky ke zhotovení jednotlivých protetických cementovaných-šroubovaných sólo korunek (ref. kód IPD/SCAN03). Angulované CAD/CAM báze s továrně předpřipraveným vstupem umožňují sklonit transokluzální fixační kavitu ve frézované protetické sólo korunce v úhlech od 0° do 30° a tu pak nalepit na CAD/CAM bázi šroubovanou na zubní implantáty.
  • můstková skenovací tělíska ke skenování angulovaných CAD/CAM bází s prefabrikovaným vstupem v korunkové části báze pro protetický šroubovák (TPA) a bez antirotačních prvků ke zhotovení protetických cementovaných-šroubovaných můstků fixovaných na zubní implantáty protetickými titanovými šrouby (ref. kód IPD/SCAN04). Angulované CAD/CAM báze s továrně předpřipraveným vstupem umožňují sklonit transokluzální fixační kavitu ve frézované protetické sólo korunce v úhlech od 0° do 30° a tu pak nalepit na CAD/CAM bázi šroubovanou na zubní implantáty. http://www.proteticke-komponenty.cz/images/modry_duty_sroub_fixace.jpg

K prvním třem druhům skenovacích tělísek dodáváme v ceně skenovacího tělíska protetický komponent zvaný modrý-dutý šroub k přesnému zafixování polohy plošky skenovacích tělísek tak, aby byly dobře viditelné pro skenovací optiku skeneru. Fixovat skenovací tělísko ke korunkové části CAD/CAM báze je možné proto, že společnost IPD tyto báze zvláštně designuje tím, že frézuje drobné závity na vnitřní straně vrcholu korunkové CAD/CAM báze. Pak už stačí jen použít křížový šroubovák a modrý-dutý šroub prostrčit kavitou skenovacího tělíska a šroubovákem jej dotáhnout v optimální viditelné poloze plošky skenovacího tělíska. 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/3shape_cad_cam_knihovny.jpg

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skenovaci_teliska_ke_skenovani_urovne_cad_cam_baze.jpg

 

 

 

 

 


 

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/dental_wings_cad_cam_knihovny.jpg

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/exocad_cad_cam_knihovny.jpg

 

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY :