saxofon

ZVLÁŠTNÍ FIXAČNÍ PROTETICKÉ ŠROUBY TPA S MOŽNOSTÍ ANGULACE FIXAČNÍCH TRANSOKLUZÁLNÍCH KANÁLŮ AŽ DO 30°

Protetické TPA fixační šrouby používáme v případech, kdy je nezbytné upravit úhel fixačního transokluzálního kanálu v úhlu, ve kterém je protetická práce spolu s CAD CAM titanovou bází / Interface(m) fixována protetickým šroubem k zubním implantátům (fixturám). 
Sklonění fixačního transokluzálního kanálu zvyšuje funkční a estetické řešení zejména v případech, kdy například fixační kanál vúsťuje těsně za incizi v anteriorním úseku chrupu. Tehdy se nabízí řešení sklonit transokluzální kanál palatinálně a materiálově posílit incize zhotovované protetické práce.  

Povrch fixačních titanových (titan tř. V) TPA šroubů je zpevněn procesem nitridace (TiN) jehož výsledkem je zlatá barva protetických TPA šroubů. Vrstva titan nitridu je plně biokompatibilní a redukuje bakteriální adheze. 
Dále vrstva titan nitridu chrání TPA šrouby nejen proti deformaci závitů, proti povolení TPA šroubů a proti možné únavě materiálu a následnému prasknutí, ale také významně zvyšuje retenční síly těchto fixačních šroubů. Z tohoto důvodu je nutné provádět definitivní fixování protetické práce k zubním implantátům momentovou silou 25 až 30 N-cm
Protetické práce kotvené na zubní implantáty, u kterých očekáváme větší páčivé síly je potřeba kotvit doporučeným momentem síly 30 N-cm. Jedná se například o protetické práce typu KORUNKA + DENS PENDENS fixovaná k zubnímu implantátu nebo čtyřčlenný můstek kotvený na dva zubní implantáty. 
Výjimku tvoří TPA šrouby k Multiunit abutmentům. Těmi se kotví CAD CAM titanové báze / Interface(y) k Multiunit abutmentům s použitím momentové síly 15 N-cm.

Veškeré nabízené protetické TPA fixační šrouby jsou konstruovány s původním - originálním tvarem dosedu a můžete je použít s jakoukoli softwérovou knihovnou kompatibilní s originálními továrními fixačními šrouby. Jakýkoli dodatečný software nebo doplňující knihovny nejsou vyžadovány.


Seznam dostupných TPA fixačních šroubů ke všem implantačním systémům naleznete zdeV tabulce (na s. 2) uvádíme přesné rozměry TPA šroubů, jako je průměr hlavy šroubu, výšku hlavy šroubu, výšku těla šroubu, úhel dosedu hlavy šroubu a stoupání závitu šroubku (např. metrický M2). Posledním důležitým parametrem je způsob nivelace od úrovně implantátu či abutmentu. 
Nivelace od úrovně implantátu znamená, že je práce fixovaná přímo k zubním implantátům, zatímco ve druhém případě je práce fixována TPA šroubem k abutmentu, např. oktagonální matici Synocta®.
                                                                                             http://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_angulovane_fixacni_srouby.jpg

Použití protetických TPA fixačních šroubů výrobce doporučuje vždy spolu s CAD CAM bází / Interface(m), kterou je při vyšším stupni sklonění fixačního transokluzálního kanálu potřeba oslabit proříznutím v místě angulace. Bez oslabení - proříznutí CAD CAM titanové báze / Interface(u) je možné angulovat pouze v určitém stupni, který dovoluje konstrukce té které CAD CAM báze daného implantačního systému.

Přehledovou tabulku s mírou angulace možné u toho kterého implantačního systému si můžete prohlídnout zdePo stažení PDF dokumentu naleznete na s. 3 přehled stupňů angulace té které CAD CAM báze / Interface(u), kterou umožňuje bez další úpravy této CAD CAM báze / Interface(u). V případě potřeby většího úhlu sklonu transokluzního fixačního kanálu je potřeba vytvořit v horní korunkové části Interface(u) malé okénko pro vstup protetického TPA šroubováku, který bychom bez něho skloněným fixačním kanálem jinak neprostrčili. 

Pracovní část titanového protetického TPA šroubováku je zpevněna silnou vrstvou nitridace (TiN), která významně chrání elipsovitou hlavu pracovní části před opotřebením a umožňuje pevnější spojení plošek hlavy šroubu s elipsovitou hlavou šroubováku.
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/nitridaci_zpevneny_povrch_sroubovaku.jpg

Mandrel TPA šroubováku je zakončený typem mandrelu (ISO) RA, kterým je možné spojit mandrel TPA šroubováku s kterýmkoli originálním systémovým adaptérem http://www.proteticke-komponenty.cz/images/c1030.jpg
(oříškem) k ráčně a spolu s ním pracovat, jak v zubní laboratoři na modelu nebo v zubní ordinaci v ústech pacienta. Pokud jako zubní technik hledáte levnější řešení než je zakoupení adaptéru do ráčny a používání jej jako ručního držáku protetického TPA šroubováku, zbývá možnost obalit konec mandrelu pryskyřicí (PATTERN RESIN™) a používat jako držadlo. Takto uzpůsobený držák nám funguje, protože stačí protetické práce na modelu fixovat silou do 15 N-cm. 
 
Příklady možných způsobů angulace a chování protetického TPA šroubováku uvnitř fixačního transokluzálního kanálu. Obrázky jsou zde bez CAD CAM titanových bází / Interface(ů), aby bylo možné vidět mechanizmus spojení pracovní hlavy protetického TPA šroubováku s hlavou protetického fixačního šroubu. 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/fixacni_transokluzalni_kanal.jpg


                                           Př. angulace 10°         Př. angulace 15°         Př. angulace 30° 

                                       http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skloneni_fixacniho_kanalu.jpg

 

 

Protetický TPA šroubovák dodáváme ve dvou délkách 25 a 32mm. Ve většině případů Vám bude stačit délka 25mm a v případech, kdy je fixační transokluzální kanál hluboce zanořený, použijte délku 32mm. Samozřejmě záleží na vyhodnocení situace v ústech pacienta lékařem, který rozhodne také s přihlédnutím k okolnosti, jak daný pacient může rozevřít ústa. Příkladem, kdy použijeme delší protetický TPA šroubovák o délce 32mm jsou laterální úseky, kdy byly intraoseální zubní implantáty zavedené subkrestálně s redukcí kosti. V takových případech dochází k významnému prodloužení fixačního kanálu.

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_chirurgicky_sroubovak.jpg

 

Pracovní hlava protetického TPA šroubováku je elipsovitá víceplošková s přesně tvarovanou oblou špičkou umožňující přesné zanoření a pevné spojení pracovní hlavy s hlavou speciálního fixačního TPA šroubu s angulací fixačního kanálu až do 30°.Ve zvláštních případech, kdy je nutné angulovat fixační kanál více jak 30° kombinujeme CAD CAM titanové báze / Interface(y) spolu s angulovanými Multiunit abutmenty s angulací 17° anebo 30°. Pomocí Multiunit abutmentů s různými slizničními výškami je možné celkově posunout jinak zanořenou protetickou práci k okluzi a dále vyřešit větší úhel, ve kterém je potřeba protetickou práci kotvit pomocí Multiunit abutmentů k zubním implantátům. 
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/pracovni_hlava_tpa_sroubovaku.jpg

Bezpečnost použití TPA šroubováku: Protetický TPA šroubovák je konstruovaný se zamýšleným bodem zlomení, ve kterém se TPA šroubovák zlomí při použití nepřiměřené momentové síly, která by mohla poničit TPA fixační šroub. Ke zlomení dojde v místě, které umožní vyjmutí zlomené pracovní hlavy z hlavy protetického TPA šroubu. Toto technické vylepšení protetického šroubováku také chrání TPA fixační šrouby od možnosti stržení plošek v hlavě šroubu. 

Protetické TPA šroubováky můžete objednat telefonicky nebo prostřednictvím eshopu umístěném na webu www.exklusiv-dent.cz s možností expresního dodání sloužbou UPS Express Saver do 24 - 36 hod.

Zpravidla ne každá softwérová knihovna musí nutně v základu se svým nastavením umožnit funkci sklonění fixačního transokluzálního kanálu. Například softwérovou knihovnu Exocad je nejprve nutné ozkoušet zda právě Vaše verze tuto možnost má. V následujícím webovém youtube odkazu je ve videu k tomuto tématu řečeno, jak ověřit zda Vaše verze Exocadu umožňuje nastavit angulaci fixačního kanálu a v případě, že to není možné, je pak nutné kontaktovat dodavatele Vašeho Exocad programu.
Ověření možnosti angulace fixačních kanálů začíná v níže přiloženém videu od stopáže 0:31min., kde se říká, že ne v každé verzi softwérové knihovny Exocad je automaticky nastavená možnost volby angulovat fixační transokluzální kanály a k tomu, jak to ověřit ve Vaší verzi (stopáž 0:44) je nutné v nastavení vypnout volbu Antagonists (česká verze pravděpodobně s volbou "Antagonální model" barva žlutá (ve Vaší verzi programu může být barevné schéma menu jiné) a pak v tabulce rozšířené volby (Advanced - generuj spodky abutmentů / Generate Abutments bottoms) klikněte na tlačítko (Clickable - přednastavené ke kliknutí / aktivní s možností kliknutí).
Pokud toto tlačítko není k zakliknutí, tzn. je neaktivní, pak není ve Vaší softwérové verzi Exocadu možnost nastavení angulace fixačních kanálů a bude nutné kontaktovat podporu Exocad. 

Zde přikládám k prohlédnutí webový odkaz s podrobným popisem procesu:

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad_ii.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad_iii.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad_iv.jpg

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY :