ANGULACE FIXAČNÍCH TRANSOKLUZÁLNÍCH KANÁLŮ OD 0° AŽ DO 30°


Pro použití protetických TPA fixačních šroubů je nezbytné, aby se úhel fixačního transokluzálního kanálu přizpůsobil úhlu, ve kterém je protetická práce spolu s CAD CAM titanovou bází / Interface(m) fixována protetickým šroubem k zubním implantátům (fixturám). Sklonění fixačního transokluzálního kanálu zlepšuje funkční a estetické řešení, zejména v případech, kdy se fixační kanál nachází těsně za incizí v anteriorní části chrupu. V takových případech je vhodné sklonit transokluzální kanál směrem palatinně a posílit incizi pomocí materiálu v rámci protetické práce.

Protetické TPA fixační šrouby jsou zpevněny povrchovou nitridací (TiN), která dodává zlatou barvu. Vrstva titanového nitridu je biokompatibilní a snižuje bakteriální adhezi. Tato vrstva také chrání TPA šrouby před deformací závitů, povolením a únavou materiálu, a tím před případným prasknutím. Navíc výrazně zvyšuje retenci těchto fixačních šroubů. Proto je nutné při definitivní fixaci protetické práce k zubním implantátům použít momentovou sílu 25 až 30 N-cm. Pokud očekáváme vyšší páčivé síly, je vhodné použít momentovou sílu 30 N-cm. To se týká například protetických prací typu korunky s děsáčkem, které jsou fixovány na jednom zubním implantátu, nebo čtyřčlenného můstku kotveného na dva zubní implantáty. Výjimkou jsou TPA šrouby pro Multiunit abutmenty, které se kotví s momentovou silou 15 N-cm.

Všechny nabízené protetické TPA fixační šrouby mají původní tvar dosedu a lze je použít se všemi softwarovými knihovnami kompatibilními s originálními továrními fixačními šrouby. K použití není potřeba žádný další software ani doplňující knihovny.

Seznam dostupných TPA fixačních šroubů pro všechny implantační systémy naleznete zde v odkazu po rozkliknutí. V tabulce na straně 2 jsou uvedeny přesné rozměry TPA šroubů, jako je průměr hlavy šroubu, výška hlavy šroubu, výška těla šroubu, úhel dosedu hlavy šroubu a stoupání závitu šroubku (např. metrický M2). Důležitým parametrem je také způsob nivelace od úrovně implantátu nebo abutmentu. Nivelace od úrovně implantátu znamená, že je práce přímo fixována na zubní implantáty, zatímco v druhém případě je práce fixována TPA šroubem na abutment, například oktagonální matici Synocta®.

                                                                                             http://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_angulovane_fixacni_srouby.jpg

Výrobce doporučuje vždy používat protetické TPA fixační šrouby spolu s CAD CAM bází / Interface(m). Při větším sklonu fixačního transokluzálního kanálu je nutné oslabit CAD CAM titanovou bázi / Interface(t) pomocí proříznutí v místě úhlu. Bez tohoto oslabení je možné provést pouze omezený úhel sklonu, který je dovolen konstrukcí dané CAD CAM báze daného implantačního systému.

Přehledovou tabulku s možnými úhly sklonu pro jednotlivé implantační systémy najdete zde. V PDF dokumentu na straně 3 naleznete přehled úhlů sklonu, které lze dosáhnout bez další úpravy dané CAD CAM báze / Interface(t). Pokud je potřeba větší úhel sklonu transokluzního fixačního kanálu, je třeba vytvořit malé okénko v horní korunkové části Interface(t), které umožní vložení protetického TPA šroubováku, který by jinak nebylo možné provést skloněným fixačním kanálem.

Pracovní část protetického TPA šroubováku je zpevněna silnou vrstvou nitridace (TiN), která poskytuje významnou ochranu elipsovité hlavy před opotřebením a zajišťuje pevné spojení mezi ploškami hlavy šroubu a elipsovitou hlavou

 šroubováku.


http://www.proteticke-komponenty.cz/images/nitridaci_zpevneny_povrch_sroubovaku.jpg

Mandrel TPA šroubováku je zakončen typem mandrelu (ISO) RA, který umožňuje spojení mandrelu TPA šroubováku s jakýmkoli originálním systémovým adaptérem, ZDE v odkazu po rozkliknutí. http://www.proteticke-komponenty.cz/images/c1030.jpg

 
 

(oříškem) pro použití s ráčnou. S tímto spojením lze pracovat jak v zubní laboratoři na modelu, tak i v zubní ordinaci přímo v ústech pacienta. Pokud jste zubní technik a hledáte cenově výhodnější řešení než zakoupit adaptér pro ráčnu a používat ho jako ruční držák pro protetický TPA šroubovák, můžete také obalit konec mandrelu pryskyřicí (PATTERN RESIN™) a používat ho jako držadlo. Toto upravené držadlo funguje, pokud je síla fixace protetických prací na modelu 15 N-cm nebo nižší.

Níže jsou uvedeny příklady možných úhlů sklonu a chování protetického TPA šroubováku uvnitř fixačního transokluzálního kanálu. Obrázky jsou zde bez CAD CAM titanových bází / Interface(t), aby bylo možné vidět mechanismus spojení mezi pracovní hlavou protetického TPA šroubováku a hlavou protetického fixačního šroubu.

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/fixacni_transokluzalni_kanal.jpg


                                           Př. angulace 10°         Př. angulace 15°         Př. angulace 30° 

                                       http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skloneni_fixacniho_kanalu.jpg

 

 

Protetický TPA šroubovák je k dispozici ve třech délkách: 18 a 25 mm a 32 mm. Většinou bude délka 25 mm dostačující, avšak v případech, kdy je fixační transokluzální kanál hluboko umístěn, je vhodné použít délku 32 mm. Správná volba délky závisí na posouzení situace v ústech pacienta zubařem, který také zohlední pacientovu schopnost otevřít ústa. Například v laterálních částech, kde byly intraoseální zubní implantáty zavedeny subkrestálně s redukcí kosti, se používá delší protetický TPA šroubovák o délce 32 mm. V těchto případech dochází k výraznému prodloužení fixačního kanálu.

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_chirurgicky_sroubovak.jpg

 

Pracovní hlava protetického TPA šroubováku má elipsovitý tvar s více ploškami a precizně tvarovaným zakončením, což umožňuje přesné zasunutí a pevné spojení s hlavou speciálního fixačního TPA šroubu s možností angulace fixačního kanálu až do 30°. V zvláštních případech, kdy je potřeba angulovat fixační kanál více než 30°, kombinujeme CAD CAM titanové báze / Interface(y) s angulovanými Multiunit abutmenty o úhlu 17° nebo 30°. S pomocí Multiunit abutmentů s různými výškami sliznice je možné celkově posunout protetickou práci blíže k okluzi a řešit také větší úhel, ve kterém je nutné kotvit protetickou práci pomocí Multiunit abutmentů k zubním implantátům.
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/pracovni_hlava_tpa_sroubovaku.jpg

Zajištění bezpečnosti při použití TPA šroubováku: Protetický TPA šroubovák je navržen s úmyslným bode, kde se zlomí v případě, že je použita nepřiměřená momentová síla, která by mohla poškodit TPA fixační šroub. Zlomení nastane v místě umožňujícím odstranění zlomené pracovní hlavy z hlavy protetického TPA šroubu. Toto technické vylepšení protetického šroubováku také chrání TPA fixační šrouby před rizikem stržení plošek v hlavě šroubu. 

Protetické TPA šroubováky můžete objednat telefonicky nebo prostřednictvím eshopu umístěném na webu www.exklusiv-dent.cz s možností expresního dodání sloužbou UPS Express Saver do 24 - 36 hod.

Obvykle ne každá softwarová knihovna automaticky umožňuje nastavení sklonu fixačního transokluzálního kanálu. Například v případě softwarové knihovny Exocad je třeba nejprve ověřit, zda vaše konkrétní verze nabízí tuto možnost. V následujícím webovém odkazu na YouTube je ve videu vysvětleno, jak zjistit, zda vámi používaná verze Exocadu umožňuje nastavit úhel fixačního kanálu. Pokud to není možné, je nutné se obrátit na dodavatele vašeho programu Exocad.

Ověření možnosti nastavení úhlu fixačních kanálů začíná ve videu od času 0:31 minuty, kde je zmíněno, že ne v každé verzi softwarové knihovny Exocad je tato volba automaticky zapnutá. Video také vysvětluje, jak ověřit tuto možnost ve vaší verzi programu (časová značka 0:44). Je třeba v nastavení vypnout volbu "Antagonists" (v české verzi pravděpodobně označena jako "Antagonální model" žlutou barvou, avšak vzhledem ke specifikům vaší verze programu se může lišit barevné schéma menu) a poté v rozšířených volbách (Advanced - generuj spodky abutmentů / Generate Abutments bottoms) kliknout na aktivní tlačítko.

Pokud tlačítko není aktivní, tedy nelze ho kliknout, znamená to, že ve vaší verzi softwaru Exocad není možné nastavit úhel fixačních kanálů a je nezbytné kontaktovat technickou podporu Exocadu.

 

Zde přikládám k prohlédnutí webový odkaz s podrobným popisem procesu:

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad_ii.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad_iii.jpghttp://www.proteticke-komponenty.cz/images/tpa_nastaveni_sotfwerove_knihovny_exocad_iv.jpg

katalog

IPD2004 KATALOG 2023

Protetické komponenty a příslušenství na zubní implantáty

 

 

 

NOVINKY A KATALOG PRO ROK 2023

novinky

NOVINKA !

NOVINKY ZA DUBEN 2022 !

 

 

NA NOVINKY

Ti-baze CAD CAM a další protetické komponenty IPD2004 na zubní implantáty
Obrázek skenovací tělíska CAD systémy
Obrázek protetické práce CAD systémyCAD upravitelná Ti-baze na zubní implantáty

Buďme společně Inovativní

Univerzální systém flexibilně upravitelné CAD CAM Ti-baze

Ti-Base s možností individuálního přizpůsobeníInovativní design CAD CAM Ti-baze Vám přináší funkční řešení

  • Asymetrický tri-lobulární design spojení: Zaručuje optimální indexaci v korunkové části Ti-baze, protetická práce nerotuje.
  • Snadněji frézovatelná geometrie Ti-baze: Zjednodušuje frézovací proces pro efektivnější pracovní postup.
  • Spirálové drážky cylindru Ti-baze: Zlepšují stabilitu a retenci protetické náhrady.
  • Větší plocha dosedu protetické práce: Zvětšená plocha slizničního profilu Ti-baze pro lepší oporu protetické náhrady, což zabraňuje nedostatečné tloušťce v krčkové části protetické práce.
  • Ti-baze pro tři různé platformy NP, RP, WP: Úzká, regular a široká. Slizniční profil Ti-baze uzpůsobený dle typu platformy implantátu k protetické náhradě.
  • Okluzálně upravitelná vertikální výška Ti-baze: Korunkové Ti-baze mají vertikální výšku 8 mmmůstkové Ti-baze mají vertikální výšku 6,5 mm.
  • Přizpůsobitelný angulovaný vstup fixační štoly: Vstup pro šroubovák lze u korunkové i můstkové Ti-baze upravit od 0° - 28°, viz tabulka možností angulace štoly.
  • Softwarové knihovny CAD/CAM: Pro zjednodušení procesu designu protetické práce IPD poskytuje SW knihovny pro všechny možné varianty.
  • Různé gingivální výšky (cuff) CAD Ti-baze: Nabízené Ti-baze mají zpravidla dle toho kterého implantačního systému cuff 0.5 - 1.5 - 2.5 i 3.5 mm.
  • Vodící nástroje pro zakrácení Ti-baze: Usnadňují přesné okluzální zkrácení Ti-baze a vytvoření úhlovaného vstupu pro systémový šroubovák.

  Protetické práce s pomocí CAD CAM Ti-baze


  Ti-baze kompatibilní s Cerec® na zubní implantáty

  CAD CAM Ti-baze kompatibilní s Cerec®

  Představujeme Vám Ti-baze kompatibilní se systémy InLab® a Sirona® Cerec®


   • Plně kompatibilní s digitálním workflow Sirona® a jeho softwarovými knihovnami CAD.
   • Pro systém Cerec® Ti-Baze přinášíme nové technické inovace.
   • Povrchová úprava Ti-baze procesem nitridace titanu (TiN) poskytuje vynikající estetický vzhled s přidanou výhodou antibakteriálních vlastností povrchu.
   • Šroubovité drážky na cylindru Ti-Baze přináší lepší úroveň mechanické retenční síly lepení.
   • Ti-baze s různě vysokými slizničními profily (cuff).
   • Široká škála implantačních systémů.*


   Z důvodu toho, že InLab® CAD software Sirona® je uzavřeným prostředím, bez možnosti instalace a následného designování pomocí importovaných CAD knihoven třetích stran je jednoduše možné v prostředí InLab® vytvořit a nechat vyfrézovat protetické práce, které následně přesně dosadíte na Ti-baze společnosti IPD2004, jsou plně kompatibilní s Cerec® Ti-baze. Poskytnutí SW knihoven společností IPD není tak nutné. Ti-baze jsou plně kompatibilní s originálními skenovacími tělísky a knihovnami, takže postačí jen vybrat z tabulky vhodné Ti-baze, toho kterého implantačního systému. Brzy budou tyto Ti-baze plně naskladněné a věříme, že portfolio produktů se dále rozšíří.

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE ZUBNÍMI IMPLANTÁTY. e-SHOP www.exklusiv-dent.cz