http://www.proteticke-komponenty.cz/images/

 

 


 

 

DIGITÁLNÍ ANALOGY PRO 3D TIŠTĚNÉ MODELY

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_analog.jpg

Digitální analogy nám pomohou určit pozici zubních implantátů na 3D modelu, simulují přesnou polohu v pacientových ústech a zobrazují ji axiálně a radiálně spolu se zubními abutmenty v softwarové knihově. Pokud tyto dvě pozice nejsou správně, bude nám výška v protéze uzavírat roviny a laterální rotace povede k nesprávné pozici analogu, což změní body kontaktu a konečnou anatomii zubu či zubní protézy. 
Digitální analog má nejmodernější design s uchycením pomocí dvou fixačních šroubů: jeden umístěný v laterálním úseku a druhý umístěný ze spodu 3D modelu. Spoužitím dvou fixačních šroubů zajistíme správnou pozici digitálního analogu. Díky tomu, že jsme umístili fixační šrouby transverzálně k 3D modelu, můžeme pracovat s 3D modely v artikulátoru, vložit anebo vyjmout digitální analogy bez ztráty registrace mezičelistních vztahů

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/3d_tisteny_model_digitalni_analogy.jpg
 
3D digitální model. Pohled  na transverzálně umístěný
fixační šroub.
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_analogy_3d_model.jpg

 
3D digitální model. Pohled  na umístění II. fixačního šroubu ze spodu 3D tištěného modelu.

 

INTRAORÁLNÍ A EXTRAORÁLNÍ SKENOVÁNÍ - Digitální skenovací tělíska 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_skenovaci_teliska_mechanicky_skener.jpgNová digitální skenovací tělíska jsme navrhli, jak pro ordinační skenování v ústech pacienta pomocí intraorálního skeneru, tak pro laboratorní skenování s desktopovým extraorálním skenerem. 
Digitální skenovací tělíska jsou vyrobená ze dvou biokompatibilních materiálů: Vrchní část je vyrobená z materiálu PEEK, polymeru, který je příznivý pro čtení a určení přesné pozice zubních implantátů v digitálních skenerech. Spodní báze skenovacího tělíska je vyrobená z titanu třídy 5, který díky své opáknosti (je rentgenokontrastní) umožňuje kontrolu  správného umístění a přesného dosednutí na zubní implantáty. Tvrdost titanu zajišťuje přesnou geometrii spojení se zubními implantáty bez ztráty přesnosti. Třetí částí je fixační šroub vyrobený rovněž z titanu páté třídy a je umístěný mezi obě části digitálního skenovacího tělíska, zabraňující, aby vypadl do úst pacienta během fixace na zubní implantáty. 
Skenování pomocí dotykové sondy na mechanickém skeneru značky Renishaw® je možné, digitální skenovací tělíska jsou přizpůsobená pro oba typy skenování- dotykové i bezkontaktní  laserové skenování. 


http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_skenovaci_teliska_zubni_implantaty.jpg

 

 


 

 

* Výroba digitálních skenovacích tělísek na zubní implantáty je přesná v rozmezí +/- 0.005μ a sterilizace v autoklávu je samozřejmě možná známými zavedenými způsoby.

 

Spoužitím softwarových knihoven IPD je možná výroba zubní protézy na zubní implantáty s jediným typem skenovacího tělíska

 • Zubní protéza integrálně fixovaná na zubní implantáty (přímá zubní náhrada)
 • Zubní protéza integrálně fixovaná na zubní implantáty s angulací transokluzálních fixačních kanálů od 0° - 30° (větší sklon angulace s použitím Multiunit abutmentů)
 • Zubní protéza fixovaná na zubní implantáty s použitím CAD CAM titanové báze / Interface (nepřímá zubní náhrada)
 • Zubní protéza fixovaná na zubní implantáty s použitím CAD CAM titanové báze / Interface a s angulací transokluzálního vstupu od 0° - 30° pro protetický šroubovák
 • (zubní náhrada s angulací fixační kavity od 0° - 30°)
 • Kompletní a parciální protéza kotvená na zubní implantáty (Interface / Cast On pilíře - primární a sekundární díly)
 • Tvorba tištěných 3D modelů (digitální analogy), tvorba lože pro digitální analogy

* Pokud pracujete s CAD CAM titanovými bázemi / Interface(y) můžete začít práci bez toho, abyste měli fyzicky CAD CAM báze po ruce.

 

CAD CAM TITANOVÉ BÁZE - NOVÝ DESIGN

/http://www.proteticke-komponenty.cz/images/nove_cad_cam_titanove_baze.jpg


VÝHODY NOVÉHO DESIGNU CAD CAM TITANOVÉ BÁZE

 • Nový asymetrický, trilobulární, indexovaný design, který umožní kotvení pouze v jediné pozici.
 • Vhodnější geometrie CAD CAM bází, díky které je jednodušší pro frézy vyfrézování protetické práce. 
 • Spirálově vedené drážky (místo původních kruhových) zajišťující lepší zatečení a spojení bondovacího materiálu a protetické práce.
 • Větší opěrná plocha CAD CAM bází vytvářející oporu protetické práce zabraňující nízké tloušťce marginální části různých použitých materiálů. 
 • Tři různé adaptace na platformy zubních implantátů označených jako úzká platforma (NP), běžná platforma (RP) a široká platforma (WP). Slizniční profil přecházející z platformy zubního implantátu k platformě CAD CAM titanové báze v místech dosedu protetické práce je tak redukovaný v síle, usnadňující zhotovení protetické práce v případech, ve kterých je velmi málo místa. 
 • Různé slizniční výšky


ÚPRAVA VERTIKÁLNÍ VÝŠKY CAD CAM TITANOVÉ BÁZE

Vedle standardně nabízených Interface(ů) IPD s vertikální výškou 4mm můžeme nově použít korunkové CAD CAM titanové báze s větší vertikální výškou korunkové části, a to 8mm vysoké. Tuto vertikální výšku si můžeme s pomocí přesného prefabrikovaného měrného nástroje- vodítka okluzálně upravit v korunkové části tak, aby co nejlépe vyhovovala zhotovované protetické práci. Nástroj pro úpravu výšky nasadíme na komín Interface(u) a ten nám ukáže, ve kterém místě bázi zkrátíme zaříznutím z původních 8mm na 6.5 - 5 anebo 3.5 mm.
Tento měrný nástroj fixujeme k Interface(u) s použitím transverzálního šroubu (kolmo na osu CAD CAM titanové báze). V softwarové knihovně pak vyberem v nabídce z různých slizničních výšek tu, která nejlépe vyhovuje naší potřebě.
 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_titanove_baze_vertikalni_vyska.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŮTSKOVÉ CAD CAM TITANOVÉ BÁZE - NOVÉ MOŽNOSTI ANGULACE TRANSOKLUZÁLNÍHO FIXAČNÍHO KANÁLU DO 30° 

Také pro můstkové CAD CAM titanové báze jsme připravili měrný nástroj- vodítko s jehož pomocí si okluálně zkrátíme vertikální výšku komínu Interface(u) z původních 4mm na 3.5mm a také vytvoříme vstup pro fixační šroubovák v místě, ve kterém plánujeme sklonit transokluzální fixační kanál s jeho posunutím orálně či palatinálně. Tento měrný nástroj- vodítko nám umožní vytvořit okénko v korunkové části CAD CAM titanové báze jen tolik, kolik je potřeba k angulaci vstupu až do 30°. Po vytvoření vstupu používáme vždy fixační šrouby označené jako TPA. Tyto šrouby využívají ke spojení a přenosu torzní síly v hlavě fixačního šroubu a na pracovní části fixačního TPA šroubováku pentalobulární plošky (pět konvexních ploch). Moment dotažení je vždy vyznačený na balení TPA fixačních šroubů toho kterého systému.  
Systém vytvořené angulace pak koresponduje spolu se softwarovými knihovnami IPD, které Vám zdarma dodáme k systému ExoCad3Shape. Softwarové knihovny Vám rádi pomůžeme nainstalovat do Vašeho počítače pomocí vzdáleného přístupu prostřednictvím SW TeamViewer. Angulované Interface(y) nabízíme také pro více vrstvé šroubované protetické práce s použitím Multiunit abutmentů fixovaných na zubní implantáty. I tyto Multiunit abutmenty nabízíme, jak přímé, tak s angulací 17° a 30°
 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/angulovane_cad_cam_titanove_baze.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALIZACE CAST ON PILÍŘŮ - SKENOVACÍ TĚLÍSKA PRO CR-CO BÁZE

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/ipd-dbbr00-3d.jpg
 
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/ipd-scanb1.jpgNově můžete Cast On pilíře s cr-co bází skenovat a frézovat protetické práce a nebo vytvořit primární díly ze zirkonu či kovu. Stávající řadu Cast On pilířů s cr-co bází přímou i s angulovanou 15° a 25° (se spalitelnou přesně fabricky tvarovanou kapnou z materiálu POM Delrin®) jsme rozšířili o tzv. 3D řadu cr-co bází, ke kterým máme vytvořené softvérové knihovny pro programy ExoCad3Shape a vyrobená skenovací tělíska z kvalitnějšího PEEKu. Tyto 3D cr-co báze jsou vyrobené pro přímé protetické práce bez angulace a angulované protetické práce se sklonem 25°. 
Skenovat lze přímé i angulované chrom kobaltové báze korunkové i můstkové, vytvořit CAM obraz a frézovat ze zirkonu a sintrovat, anebo frézovat z vosku PMMA a odlévat. Vertikální výška chrom-kobaltových bází je stejná, jako u standardní dosavadní řady cr-co bází, tedy 1.8mm
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/chrom_kobaltove_baze_zubni_implantaty.jpg
 
 

 

 

 

 

ZLEPŠENÍ PROFILU CAD CAM BÁZÍ ÚPRAVOU SW KNIHOVNY IPD

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/novy_tvar_cad_cam_titanove_baze.jpg
Aktualizovali jsme SW knihovny IPD a to jak přímých a také angulovaných CAD CAM titanových bází pro programy ExoCad a 3Shape (u DentalWings čekáme certifikaci).
Pouze softwarovou úpravou, tedy v knihovnách ExoCad a 3Shape je změněný tvar CAD CAM titanových bází (přímých i těch s angulací), viz obrázek vlevo. Nově je přidaný profil- úkos v korunkové části, protože potřebujeme zvětšit okraj (margin) a minimalizovat mezeru v CAD programu a vyhnout se možným deformacím při dizajnování protetické práce. Sklony k deformaci měly původní CAD CAM titanové báze v případě, že byl příliš nízký slizniční profil. Jindy docházelo nejen k deformaci báze, ale také celé protetické náhrady. http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_titanove_baze_deformace.jpgTato deformace vypadala tak, jak je patrné na obrázcích. 
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/deformace_cad_cam_titanove_baze.jpg
Řešením byla změna designu v softwarové knihovně a tím jsme se vyhnuli popsaným deformacím protetické práce a také zlepšili detekci cylindrů CAD CAM titanové báze v CAM programech, ze kterých se CAD CAM titanové báze skládají. Spolu s touto úpravou jsme spřesnili frézování protetické práce. 
Nově lze vybrat ze dvou vytvořených aktualizovaných knihoven podle požadovku míry odlehčení pro cement s možností volby odlehčení 30µ anebo 50µ. Tyto softwarové knihovny mají názvy Tol3 s přednastaveným odlehčením 30µ a dále Tol5 s přednastaveným drobně větším odlehčením 50µ. Přednastavená volba s 50µ je určená pro frézy, které neumožňují měnit parametry v nastavení. 
 
     

 

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY :