http://www.proteticke-komponenty.cz/images/

 

 


 

 

DIGITÁLNÍ ANALOGY PRO 3D TIŠTĚNÉ MODELY

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_analog.jpg

Digitální analogy nám pomohou určit pozici zubních implantátů na 3D modelu, simulují přesnou polohu v pacientových ústech a zobrazují ji axiálně a radiálně spolu se zubními abutmenty v softwarové knihově. Pokud tyto dvě pozice nejsou správně, bude nám výška v protéze uzavírat roviny a laterální rotace povede k nesprávné pozici analogu, což změní body kontaktu a konečnou anatomii zubu či zubní protézy. 
Digitální analog má nejmodernější design s uchycením pomocí dvou fixačních šroubů: jeden umístěný v laterálním úseku a druhý umístěný ze spodu 3D modelu. Spoužitím dvou fixačních šroubů zajistíme správnou pozici digitálního analogu. Díky tomu, že jsme umístili fixační šrouby transverzálně k 3D modelu, můžeme pracovat s 3D modely v artikulátoru, vložit anebo vyjmout digitální analogy bez ztráty registrace mezičelistních vztahů

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/3d_tisteny_model_digitalni_analogy.jpg
 
3D digitální model. Pohled  na transverzálně umístěný
fixační šroub.
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_analogy_3d_model.jpg

 
3D digitální model. Pohled  na umístění II. fixačního šroubu ze spodu 3D tištěného modelu.

 

INTRAORÁLNÍ A EXTRAORÁLNÍ SKENOVÁNÍ - Digitální skenovací tělíska 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_skenovaci_teliska_mechanicky_skener.jpgNová digitální skenovací tělíska jsme navrhli, jak pro ordinační skenování v ústech pacienta pomocí intraorálního skeneru, tak pro laboratorní skenování s desktopovým extraorálním skenerem. 
Digitální skenovací tělíska jsou vyrobená ze dvou biokompatibilních materiálů: Vrchní část je vyrobená z materiálu PEEK, polymeru, který je příznivý pro čtení a určení přesné pozice zubních implantátů v digitálních skenerech. Spodní báze skenovacího tělíska je vyrobená z titanu třídy 5, který díky své opáknosti (je rentgenokontrastní) umožňuje kontrolu  správného umístění a přesného dosednutí na zubní implantáty. Tvrdost titanu zajišťuje přesnou geometrii spojení se zubními implantáty bez ztráty přesnosti. Třetí částí je fixační šroub vyrobený rovněž z titanu páté třídy a je umístěný mezi obě části digitálního skenovacího tělíska, zabraňující, aby vypadl do úst pacienta během fixace na zubní implantáty. 
Skenování pomocí dotykové sondy na mechanickém skeneru značky Renishaw® je možné, digitální skenovací tělíska jsou přizpůsobená pro oba typy skenování- dotykové i bezkontaktní  laserové skenování. 


http://www.proteticke-komponenty.cz/images/digitalni_skenovaci_teliska_zubni_implantaty.jpg

 

 


 

 

* Výroba digitálních skenovacích tělísek na zubní implantáty je přesná v rozmezí +/- 0.005μ a sterilizace v autoklávu je samozřejmě možná známými zavedenými způsoby.

 

Spoužitím softwarových knihoven IPD je možná výroba zubní protézy na zubní implantáty s jediným typem skenovacího tělíska

 • Zubní protéza integrálně fixovaná na zubní implantáty (přímá zubní náhrada)
 • Zubní protéza integrálně fixovaná na zubní implantáty s angulací transokluzálních fixačních kanálů od 0° - 30° (větší sklon angulace s použitím Multiunit abutmentů)
 • Zubní protéza fixovaná na zubní implantáty s použitím CAD CAM titanové báze / Interface (nepřímá zubní náhrada)
 • Zubní protéza fixovaná na zubní implantáty s použitím CAD CAM titanové báze / Interface a s angulací transokluzálního vstupu od 0° - 30° pro protetický šroubovák
 • (zubní náhrada s angulací fixační kavity od 0° - 30°)
 • Kompletní a parciální protéza kotvená na zubní implantáty (Interface / Cast On pilíře - primární a sekundární díly)
 • Tvorba tištěných 3D modelů (digitální analogy), tvorba lože pro digitální analogy

* Pokud pracujete s CAD CAM titanovými bázemi / Interface(y) můžete začít práci bez toho, abyste měli fyzicky CAD CAM báze po ruce.

 

CAD CAM TITANOVÉ BÁZE - NOVÝ DESIGN

/http://www.proteticke-komponenty.cz/images/nove_cad_cam_titanove_baze.jpg


VÝHODY NOVÉHO DESIGNU CAD CAM TITANOVÉ BÁZE

 • Nový asymetrický, trilobulární, indexovaný design, který umožní kotvení pouze v jediné pozici.
 • Vhodnější geometrie CAD CAM bází, díky které je jednodušší pro frézy vyfrézování protetické práce. 
 • Spirálově vedené drážky (místo původních kruhových) zajišťující lepší zatečení a spojení bondovacího materiálu a protetické práce.
 • Větší opěrná plocha CAD CAM bází vytvářející oporu protetické práce zabraňující nízké tloušťce marginální části různých použitých materiálů. 
 • Tři různé adaptace na platformy zubních implantátů označených jako úzká platforma (NP), běžná platforma (RP) a široká platforma (WP). Slizniční profil přecházející z platformy zubního implantátu k platformě CAD CAM titanové báze v místech dosedu protetické práce je tak redukovaný v síle, usnadňující zhotovení protetické práce v případech, ve kterých je velmi málo místa. 
 • Různé slizniční výšky


ÚPRAVA VERTIKÁLNÍ VÝŠKY CAD CAM TITANOVÉ BÁZE

Vedle standardně nabízených Interface(ů) IPD s vertikální výškou 4mm můžeme nově použít korunkové CAD CAM titanové báze s větší vertikální výškou korunkové části, a to 8mm vysoké. Tuto vertikální výšku si můžeme s pomocí přesného prefabrikovaného měrného nástroje- vodítka okluzálně upravit v korunkové části tak, aby co nejlépe vyhovovala zhotovované protetické práci. Nástroj pro úpravu výšky nasadíme na komín Interface(u) a ten nám ukáže, ve kterém místě bázi zkrátíme zaříznutím z původních 8mm na 6.5 - 5 anebo 3.5 mm.
Tento měrný nástroj fixujeme k Interface(u) s použitím transverzálního šroubu (kolmo na osu CAD CAM titanové báze). V softwarové knihovně pak vyberem v nabídce z různých slizničních výšek tu, která nejlépe vyhovuje naší potřebě.
 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_titanove_baze_vertikalni_vyska.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŮTSKOVÉ CAD CAM TITANOVÉ BÁZE - NOVÉ MOŽNOSTI ANGULACE TRANSOKLUZÁLNÍHO FIXAČNÍHO KANÁLU DO 30° 

Také pro můstkové CAD CAM titanové báze jsme připravili měrný nástroj- vodítko s jehož pomocí si okluálně zkrátíme vertikální výšku komínu Interface(u) z původních 4mm na 3.5mm a také vytvoříme vstup pro fixační šroubovák v místě, ve kterém plánujeme sklonit transokluzální fixační kanál s jeho posunutím orálně či palatinálně. Tento měrný nástroj- vodítko nám umožní vytvořit okénko v korunkové části CAD CAM titanové báze jen tolik, kolik je potřeba k angulaci vstupu až do 30°. Po vytvoření vstupu používáme vždy fixační šrouby označené jako TPA. Tyto šrouby využívají ke spojení a přenosu torzní síly v hlavě fixačního šroubu a na pracovní části fixačního TPA šroubováku pentalobulární plošky (pět konvexních ploch). Moment dotažení je vždy vyznačený na balení TPA fixačních šroubů toho kterého systému.  
Systém vytvořené angulace pak koresponduje spolu se softwarovými knihovnami IPD, které Vám zdarma dodáme k systému ExoCad3Shape. Softwarové knihovny Vám rádi pomůžeme nainstalovat do Vašeho počítače pomocí vzdáleného přístupu prostřednictvím SW TeamViewer. Angulované Interface(y) nabízíme také pro více vrstvé šroubované protetické práce s použitím Multiunit abutmentů fixovaných na zubní implantáty. I tyto Multiunit abutmenty nabízíme, jak přímé, tak s angulací 17° a 30°
 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/angulovane_cad_cam_titanove_baze.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALIZACE CAST ON PILÍŘŮ - SKENOVACÍ TĚLÍSKA PRO CR-CO BÁZE

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/ipd-dbbr00-3d.jpg
 
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/ipd-scanb1.jpgNově můžete Cast On pilíře s cr-co bází skenovat a frézovat protetické práce a nebo vytvořit primární díly ze zirkonu či kovu. Stávající řadu Cast On pilířů s cr-co bází přímou i s angulovanou 15° a 25° (se spalitelnou přesně fabricky tvarovanou kapnou z materiálu POM Delrin®) jsme rozšířili o tzv. 3D řadu cr-co bází, ke kterým máme vytvořené softvérové knihovny pro programy ExoCad3Shape a vyrobená skenovací tělíska z kvalitnějšího PEEKu. Tyto 3D cr-co báze jsou vyrobené pro přímé protetické práce bez angulace a angulované protetické práce se sklonem 25°. 
Skenovat lze přímé i angulované chrom kobaltové báze korunkové i můstkové, vytvořit CAM obraz a frézovat ze zirkonu a sintrovat, anebo frézovat z vosku PMMA a odlévat. Vertikální výška chrom-kobaltových bází je stejná, jako u standardní dosavadní řady cr-co bází, tedy 1.8mm
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/chrom_kobaltove_baze_zubni_implantaty.jpg
 
 

 

 

 

 

ZLEPŠENÍ PROFILU CAD CAM BÁZÍ ÚPRAVOU SW KNIHOVNY IPD

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/novy_tvar_cad_cam_titanove_baze.jpg
Aktualizovali jsme SW knihovny IPD a to jak přímých a také angulovaných CAD CAM titanových bází pro programy ExoCad a 3Shape (u DentalWings čekáme certifikaci).
Pouze softwarovou úpravou, tedy v knihovnách ExoCad a 3Shape je změněný tvar CAD CAM titanových bází (přímých i těch s angulací), viz obrázek vlevo. Nově je přidaný profil- úkos v korunkové části, protože potřebujeme zvětšit okraj (margin) a minimalizovat mezeru v CAD programu a vyhnout se možným deformacím při dizajnování protetické práce. Sklony k deformaci měly původní CAD CAM titanové báze v případě, že byl příliš nízký slizniční profil. Jindy docházelo nejen k deformaci báze, ale také celé protetické náhrady. http://www.proteticke-komponenty.cz/images/cad_cam_titanove_baze_deformace.jpgTato deformace vypadala tak, jak je patrné na obrázcích. 
http://www.proteticke-komponenty.cz/images/deformace_cad_cam_titanove_baze.jpg
Řešením byla změna designu v softwarové knihovně a tím jsme se vyhnuli popsaným deformacím protetické práce a také zlepšili detekci cylindrů CAD CAM titanové báze v CAM programech, ze kterých se CAD CAM titanové báze skládají. Spolu s touto úpravou jsme spřesnili frézování protetické práce. 
Nově lze vybrat ze dvou vytvořených aktualizovaných knihoven podle požadovku míry odlehčení pro cement s možností volby odlehčení 30µ anebo 50µ. Tyto softwarové knihovny mají názvy Tol3 s přednastaveným odlehčením 30µ a dále Tol5 s přednastaveným drobně větším odlehčením 50µ. Přednastavená volba s 50µ je určená pro frézy, které neumožňují měnit parametry v nastavení. 
 
     

 

katalog

IPD2004 KATALOG 2023

Protetické komponenty a příslušenství na zubní implantáty

 

 

 

NOVINKY A KATALOG PRO ROK 2023

novinky

NOVINKA !

NOVINKY ZA DUBEN 2022 !

 

 

NA NOVINKY

Ti-baze CAD CAM a další protetické komponenty IPD2004 na zubní implantáty
Obrázek skenovací tělíska CAD systémy
Obrázek protetické práce CAD systémyCAD upravitelná Ti-baze na zubní implantáty

Buďme společně Inovativní

Univerzální systém flexibilně upravitelné CAD CAM Ti-baze

Ti-Base s možností individuálního přizpůsobeníInovativní design CAD CAM Ti-baze Vám přináší funkční řešení

  • Asymetrický tri-lobulární design spojení: Zaručuje optimální indexaci v korunkové části Ti-baze, protetická práce nerotuje.
  • Snadněji frézovatelná geometrie Ti-baze: Zjednodušuje frézovací proces pro efektivnější pracovní postup.
  • Spirálové drážky cylindru Ti-baze: Zlepšují stabilitu a retenci protetické náhrady.
  • Větší plocha dosedu protetické práce: Zvětšená plocha slizničního profilu Ti-baze pro lepší oporu protetické náhrady, což zabraňuje nedostatečné tloušťce v krčkové části protetické práce.
  • Ti-baze pro tři různé platformy NP, RP, WP: Úzká, regular a široká. Slizniční profil Ti-baze uzpůsobený dle typu platformy implantátu k protetické náhradě.
  • Okluzálně upravitelná vertikální výška Ti-baze: Korunkové Ti-baze mají vertikální výšku 8 mmmůstkové Ti-baze mají vertikální výšku 6,5 mm.
  • Přizpůsobitelný angulovaný vstup fixační štoly: Vstup pro šroubovák lze u korunkové i můstkové Ti-baze upravit od 0° - 28°, viz tabulka možností angulace štoly.
  • Softwarové knihovny CAD/CAM: Pro zjednodušení procesu designu protetické práce IPD poskytuje SW knihovny pro všechny možné varianty.
  • Různé gingivální výšky (cuff) CAD Ti-baze: Nabízené Ti-baze mají zpravidla dle toho kterého implantačního systému cuff 0.5 - 1.5 - 2.5 i 3.5 mm.
  • Vodící nástroje pro zakrácení Ti-baze: Usnadňují přesné okluzální zkrácení Ti-baze a vytvoření úhlovaného vstupu pro systémový šroubovák.

  Protetické práce s pomocí CAD CAM Ti-baze


  Ti-baze kompatibilní s Cerec® na zubní implantáty

  CAD CAM Ti-baze kompatibilní s Cerec®

  Představujeme Vám Ti-baze kompatibilní se systémy InLab® a Sirona® Cerec®


   • Plně kompatibilní s digitálním workflow Sirona® a jeho softwarovými knihovnami CAD.
   • Pro systém Cerec® Ti-Baze přinášíme nové technické inovace.
   • Povrchová úprava Ti-baze procesem nitridace titanu (TiN) poskytuje vynikající estetický vzhled s přidanou výhodou antibakteriálních vlastností povrchu.
   • Šroubovité drážky na cylindru Ti-Baze přináší lepší úroveň mechanické retenční síly lepení.
   • Ti-baze s různě vysokými slizničními profily (cuff).
   • Široká škála implantačních systémů.*


   Z důvodu toho, že InLab® CAD software Sirona® je uzavřeným prostředím, bez možnosti instalace a následného designování pomocí importovaných CAD knihoven třetích stran je jednoduše možné v prostředí InLab® vytvořit a nechat vyfrézovat protetické práce, které následně přesně dosadíte na Ti-baze společnosti IPD2004, jsou plně kompatibilní s Cerec® Ti-baze. Poskytnutí SW knihoven společností IPD není tak nutné. Ti-baze jsou plně kompatibilní s originálními skenovacími tělísky a knihovnami, takže postačí jen vybrat z tabulky vhodné Ti-baze, toho kterého implantačního systému. Brzy budou tyto Ti-baze plně naskladněné a věříme, že portfolio produktů se dále rozšíří.

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE ZUBNÍMI IMPLANTÁTY. e-SHOP www.exklusiv-dent.cz