zuby

SOFTWAROVÉ KNIHOVNY 

Společnost IPD rozšířila své softwarové knihovny a poskytuje větší škálu možností v souvislosti na tom, s jakým CAD systémem pracujeme a typem protetické práce, která má být na zubní implantáty hotová. S předchozími typy CAD CAM bází, těch v katalozích IPD od ročníku 2017 a dále bez označení 3D v referenčním kódu báze, jsme pracovali při skenování na úrovni CAD CAM báze a nebylo možné skenovat na úrovni zubních implantátů. Tento systém skenování je popsaný na této stránce v dalším odstavci. 
S novým typem CAD CAM bází a digitalizovanými chrom kobaltovými bázemi posouváme možnosti digitalizace výroby protetické práce a hlavně přesnost protetické výroby. Nově pracujeme přímo na zubních implantátech prostřednictvím CAD CAM báze, chrom kobaltové báze a s použitím digitálních analogů na 3D tištěných modelech. Dále je také možné skenovat na úrovni Multi-unit abutmentů a digitalizovat hybridní a totální náhrady s použitím abutmentů (PSD kompatibilních se systémem Locator® attachment). 

Nabízíme také digitalizované řešení angulací v místech, kde je nutné provést korekci vstupní štoly transokluzálního fixačního kanálu. Všechny softwarové knihovny mají své odpovídající skenovací tělíska- abutmenty s pomocí kterých můžeme skenovat intra-orálně s ordinačními skenery i extra-orálně s laboratorními skenery. Momentálně nabízíme softwarové knihovny pro tyto CAD systémy: Exocad a 3shape, pro Dental Wings zatím nabízíme knihovny k předchozí verzi CAD CAM bází bez označení 3D. 

Zde ve webovém odkazu si můžete stáhnout a importovat, skopírovat do složky CAD CAM librariessoftwarové knihovny pro výše zmíněný softwar společností 3Shape Dental System® a exocad Dental CAD software spolu s SW knihovnou pro tisk kalibrační 3D tištěné kostičky, na které zvolíte nejlepší dosed digaitálního analogu, který se liší od té které 3D tiskárny. Pak víte, které nastavení 3D tiskárny je pro Vás nejlepší a to nastavení pak používáte v budoucnosti. 

 

Pravidelně aktualizované softwarové knihovny pro systémy ExoCad, 3Shape a Dental Wings - trvale na drobox.com

 

Softwarové knihovny pravidelně aktualizujeme a zprávy o vylepšení té dané verze vypíšeme vždy v souboru nazývaném LOG. Ten je připojen ve složkách ke knihovnám ve webových odkazech, které jsou stále dostupné pomocí služby dropbox.com. V následujícím odkazu naleznete po rozkliknutí jednotlivé složky s knihovnami pro software 3Shape, ExoCad a Dental Wings nejaktuálnější verze 4.03
Dále po rozkliknutí té které složky se Vám objeví další složky s knihovnami Ti-bází, Chrom-kobaltových skenovatelných bází, Digitálních analogů a knihovny pro práci s obrazy STL zaslaných lékařem z intraorálních skenerů. Vždy při použití nové verze knihoven a práci s digitálními analogy proveďte test Vaší OffSetové sady 3D tiskárny pomocí vytištění kalibrační kostičky pro zasunutí a vyzkoušení digitálního analogu. Složka má název 3D print calibration master
Po rozklinutí jednotlivých názvů softwarových programů si můžete prohlédnout jednotlivé složky a vybrat ten soubor knihoven, který nejlépe vyhovuje Vaší práci. 
 

 Soubor knihoven dostupný ke stažení ZDE

CAD-CAM KNIHOVNY DOSTUPNÉ KE VŠEM HLAVNÍM SYSTÉMŮM

Volně ke stažení nabízíme softvérové knihovny k přidání do Vašich implantologických modulů níže uvedených značek (3Shape, dental wings, exocad) s možností skenování úrovně CAD/CAM bází a získání tak pozice zubních implantátů s možností použití přímé či angulované CAD/CAM báze s angulací transokluzálního fixačního kanálu v úhlu od 0° do 30° stupňů. Vámi vybranou softvérovou knihovnu získáte po kliknutí na obrázek příslušného CAD/CAM systému a dále můžete volit skenovací tělíska určená ke skenování se všemi na trhu dostupnými skenery.
Skenovací tělíska společnost IPD redukuje a nabízí v 5-ti typech provedení tak, jak jsou zobrazená na níže přiloženém obrázku zcela vpravo. Vybrat si po rozkliknutí obrázku můžete následující druhy:

  • korunková skenovací tělíska ke skenování přímých CAD/CAM bází s indexací (antirotací) ke zhotovení jednotlivých protetických sólo korunek (ref. kód IPD/SCAN00)
  • můstková skenovací tělíska ke skenování CAD/CAM bází bez indexace (bez antirotačních prvků) ke zhotovení protetických můstků (ref. kód IPD/SCAN01)
  • multi-unit skenovací tělíska ke skenování CAD/CAM bází na úrovni Multi-unit abutmentů, které dále šroubujeme na zubní implantáty a zhotovujeme tak protetické můstky, které šroubujeme protetickými šrouby na tyto Multi-unit abutmenty (ref. kód IPD/SCAN02)
  • korunková skenovací tělíska ke skenování angulovaných CAD/CAM bází s prefabrikovaným vstupem v korunkové části báze pro protetický šroubovák (TPA) a s antirotačními prvky ke zhotovení jednotlivých protetických cementovaných-šroubovaných sólo korunek (ref. kód IPD/SCAN03). Angulované CAD/CAM báze s továrně předpřipraveným vstupem umožňují sklonit transokluzální fixační kavitu ve frézované protetické sólo korunce v úhlech od 0° do 30° a tu pak nalepit na CAD/CAM bázi šroubovanou na zubní implantáty.
  • můstková skenovací tělíska ke skenování angulovaných CAD/CAM bází s prefabrikovaným vstupem v korunkové části báze pro protetický šroubovák (TPA) a bez antirotačních prvků ke zhotovení protetických cementovaných-šroubovaných můstků fixovaných na zubní implantáty protetickými titanovými šrouby (ref. kód IPD/SCAN04). Angulované CAD/CAM báze s továrně předpřipraveným vstupem umožňují sklonit transokluzální fixační kavitu ve frézované protetické sólo korunce v úhlech od 0° do 30° a tu pak nalepit na CAD/CAM bázi šroubovanou na zubní implantáty. http://www.proteticke-komponenty.cz/images/modry_duty_sroub_fixace.jpg

K prvním třem druhům skenovacích tělísek dodáváme v ceně skenovacího tělíska protetický komponent zvaný modrý-dutý šroub k přesnému zafixování polohy plošky skenovacích tělísek tak, aby byly dobře viditelné pro skenovací optiku skeneru. Fixovat skenovací tělísko ke korunkové části CAD/CAM báze je možné proto, že společnost IPD tyto báze zvláštně designuje tím, že frézuje drobné závity na vnitřní straně vrcholu korunkové CAD/CAM báze. Pak už stačí jen použít křížový šroubovák a modrý-dutý šroub prostrčit kavitou skenovacího tělíska a šroubovákem jej dotáhnout v optimální viditelné poloze plošky skenovacího tělíska. 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/3shape_cad_cam_knihovny.jpg

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/skenovaci_teliska_ke_skenovani_urovne_cad_cam_baze.jpg

 

 

 

 

 


 

 

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/dental_wings_cad_cam_knihovny.jpg

http://www.proteticke-komponenty.cz/images/exocad_cad_cam_knihovny.jpg

 

PROTETICKÉ KOMPONENTY KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY :